Persoonlijk Leiderschap

Een coachtraject met de aandacht op persoonlijk leiderschap is gericht op persoonlijke effectiviteit en keuzes in het werk maar ook in privé.

Succes is gebaseerd op twee dingen, 1. overwinning op uzelf 2. Overwinning met uw omgeving. Effectieve mensen zijn mensen die weten wat hun doel is, manage hun tijd en richten zich op de juiste zaken, daarbij gaan ze effectieve relaties aan en werken aan de relatie met de ander, 

Het traject is gebaseerd op de theorieën van Stefan Covey.. Covey heeft vooral onderzoek verricht, zelf niks nieuws verzonnen maar gezocht in bestaande literatuur en daaruit een compilatie gemaakt die tot op de dag van vandaag nog steeds van toepassing is. Dit kan ook bijna niet anders aangezien het gebaseerd is op bewezen tijdloze principes (natuurwetten).